Ubezpieczenie transportu w ruchu krajowym

Firmy przewozowe i spedycyjne w swojej działalności kierują się przepisami obowiązującymi w Polsce, do których należy Ustawa Prawo przewozowe oraz przepisami międzynarodowymi, zawartymi w konwencji CMR. Celem przepisów jest ochrona interesów zarówno wykonawców zlecenia, jak i zlecających. Ubezpieczenie mienia chroni finanse stron. Transport ładunku, wiążący się z ryzykiem uszkodzenia lub utraty, stanowi codzienny problem przedsiębiorstw transportowych. Ograniczenie potencjalnych szkód zapewni korzystna oferta ubezpieczenia w transporcie krajowym.

Ubezpieczenie cargo stanowi skuteczne zabezpieczenie mienia, które jest transportowane na terenie kraju i poza krajem. Przewożenie ładunku może nastąpić przy udziale przewoźników zawodowych i wykonujących transport własny.

Ubezpieczenie przewoźnika zawodowego jest szeroką ofertą, zapewniającą szkody spowodowane wydarzeniami losowymi – pożarem, uderzeniem pioruna, powodzią, huraganem, nawałnic, lawin, różnego rodzaju wypadkom, kradzieżą, oszustwem, itp.

Ubezpieczenie przewoźnika niezawodowego, który przewozi ładunek własnym pojazdem, nie jest tak uniwersalne. Dodatkową ofertę stanowi dodatkowe ubezpieczenie mienia od szkód, powstałych w trakcie załadunku lub rozładunku.

Ubezpieczenie cargo jest uzasadnione również wówczas, gdy przewoźnik posiada OCP. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźników zwykle nie jest wysokie, więc ochrona wartości mienia do wysokości sumy ubezpieczenia jest iluzoryczna. OCP nie chroni przed zdarzeniami losowymi, a jedynie przed wynikłymi z winy przewoźnika.

Szczegóły ubezpieczenia cargo

Ubezpieczenie ładunków cargo jest korzystne dla wszystkich stron, uczestniczących w transporcie drogowym ;

  1. Ubezpieczone są wszystkie etapy, występujące w transporcie – załadunek i rozładunek towaru, magazynowanie, przewożenie.
  2. W transporcie drogowym ubezpieczone są pojazdy, poruszające się drogą lądową.
  3. Możliwe jest dopasowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klientów. Zawarta umowa może dotyczyć jednej dostawy towaru lub większej ilości, w czasie trwania umowy.
  4. Towar może być przemieszczany samochodem, należącym do floty firmy transportowej lub, na podstawie zawartej umowy, do innego właściciela.
  5. Koszty ubezpieczenia obejmują czynności, związane z usuwaniem szkód i utylizacją pozostałości po wypadku.
  6. Zwracane są koszty, wynikłe z podjęcia prób ratowania mienia.
  7. Cargo stanowi ochronę towarów do wartości ładunku.
  8. Dowodem ubiegania się o odszkodowanie jest zaistnienie szkody, bez wskazywania winnego zaistniałej sytuacji.
  9. Wartość polisy i wysokość składek ustalane są według indywidualnych predyspozycji klientów.

Wyłączenia przy ubezpieczeniu cargo

Ubezpieczenie nie obejmuje niektórych sytuacji i rzeczy. Wyłączeniu z ubezpieczenia podlegają rzeczy, którymi obraca się w handlu obwoźnym. Również towarzystwo ubezpieczeniowe nie ubezpieczy pieniędzy, żywych zwierząt, przesyłek pocztowych, rzeczy osobistych, dzieł sztuki i dokumentów. Nie podlega ubezpieczeniu rzecz, która utraciła swoje właściwości z powodu zużycia lub wskutek umyślnej i niedbałej działalności odpowiedzialnych osób.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *