Ubezpieczenia OCP

Warunki zawarcia umowy OCP

Umowa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej przewoźników jest dobrowolna. Powoduje to, że ogólne warunki umowy, będące składowymi polisy ubezpieczeniowej, stanowią takie ograniczenia, że przewoźnik nie korzysta w pełni z odszkodowania.

Przewoźnik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie wydarzenia drogowe, które mogą doprowadzić do uszkodzenia towaru lub opóźnienia w jego dostarczeniu lub załadunku. Polisa OCP jest wsparciem, zdejmującym z przewoźnika część odpowiedzialności.

Klauzule obecne w polisie OCP

Umieszczane w umowach klauzule mogą przyczynić się do szybkiego wypłacenia odszkodowania. Niektóre stanowią ograniczenia, utrudniające uzyskanie wypłaty pieniędzy. Najważniejsze klauzule ubezpieczeniowe:

  1. Umieszczenie danych przewoźnika w liście przewozowym CMR. Jest podstawą do wypłacenia odszkodowania. Brak danych traktowane jest jako naruszenie ogólnych warunków ubezpieczenia. Problemem jest podnajmowanie pojazdu do wykonania określonego zadania transportowego. W Takim wypadku brak danych przewoźnika, uniemożliwia uzyskanie odszkodowania.
  2. Odpowiedzialność podwykonawców. Przewoźnik, który korzysta z usług podwykonawców, powinien zadbać, by w polisie znalazła się klauzula o objęciu odpowiedzialnością za wydarzenia na drodze również podwykonawców. Jeśli to nie nastąpi, za uszkodzenia ładunku, opóźnienia, kradzieże itp. odpowiada przewoźnik, a odszkodowanie nie zostanie wypłacone.
  3. Parkingi strzeżone i oświetlone. Zobowiązanie się przewoźnika do parkowania jedynie w bezpiecznych, strzeżonych i oświetlonych miejscach, spowoduje odmowę wypłaty odszkodowania, gdy dojdzie do złamania przepisu. Przewoźnik nie otrzyma odszkodowania, chociaż będzie musiał pokryć straty.
  4. Opieka nad ładunkiem. Kierowca może oddalić się od pojazdu na 30 minut. Dłuższe pozostawienie transportu bez dozoru sprawi, że przewoźnik utraci prawo do odszkodowania. Zawarcie aneksu do tej klauzuli, może wydłużyć czas, na jaki kierowca może oddalić się od pojazdu z ładunkiem.
  5. Terminowe zgłoszenie szkody. Ubezpieczyciel określa czas, w jakim należy zgłosić wydarzenie drogowe. Niedotrzymanie terminu spowoduje odmowę wypłaty odszkodowania.
  6. Używanie alkoholu. Kierowca nie może spożywać alkoholu. Wykrycie w wydychanym powietrzu nawet niewielkiej ilości, stanowi podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel może zaoferować klauzulę, która umożliwi uzyskanie odszkodowania nawet wtedy, gdy kierowca naruszy zakaz spożycia alkoholu. Klauzula taka powoduje wzrost kosztów składki ubezpieczeniowej.
  7. Numery rejestracyjne pojazdu. Należy zwrócić uwagę, by wykorzystywać do usług transportowych pojazdy zapisane do polisy. W razie wydarzenia drogowego, w którym pojazd umieszczony w polisie zastąpi inny – który nie został w niej ujęty, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.
  8. Umiejscowienie sądu. Należy zadbać, by w polisie nie znalazła się klauzula, dotycząca właściwości miejscowej sądu. Niedopilnowanie zapisu może skutkować odmową wypłacenia odszkodowania, gdy siedziba sądu, który ma rozstrzygnąć o danej sprawie, znajduje się poza granicami kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *