OC spedytora – warto je wykupić!

Każdy spedytor posiada odpowiedzialność cywilną, czyli rodzaj odpowiedzialności prawnej, zgodnie z Kodeksem Cywilnym (warto przejrzeć rozdział na temat umowy spedycji). Polega ona na ponoszeniu odpowiedzialności za swoje negatywne zachowania, ponoszeniu konsekwencji za czyny. Zawsze jest to odpowiedzialność majątkowa, na którą niekoniecznie mamy zabezpieczenie finansowe. Podczas transportu i spedycji mienia i różnego typu towarów dojść może do nieprzewidzianych okoliczności, które zniszczą towar lub opóźnią jego dostarczenie. Wtedy kontrahent ma prawo oczekiwać zwrotu strat finansowych, które sięgać mogą nawet milionów złotych czy euro. W związku z tym warto wykupić OC spedytora, które jest ubezpieczeniem pokrywającym szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji. Ubezpieczenie ułatwi rozwiązanie sprawy i pokrycie kosztów, na które nie zawsze stać firmę. Dzięki temu można bezpiecznie zajmować się pracą, bez obawy, że z dnia na dzień firma zbankrutuje.

Szkody powstać mogą podczas czynności spedycyjnych, składowania towarów czy nieprawidłowego wypełnienia różnych dokumentów. Zwykle firmy ubezpieczeniowe kierują takie ubezpieczenie spedytorom, którzy posiadają licencję i zawodowo zajmują się pośrednictwem w przewozie rzeczy. Konieczna jest więc działalność gospodarcza w tym zakresie.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Spedycji i ochronie mogą podlegać różne ładunki, w zależności od umowy ubezpieczenia i oczywiście profilu firmy spedycyjnej. Wielu ubezpieczycieli jako podstawowy ładunek (czyli taki, który obejmuje podstawowa polisa) uznaje ubrania, zabawki, jedzenie i inne tego typu produkty, natomiast za dodatkowy: leki, alkohol, tytoń, żywe zwierzęta czy produkty niebezpieczne i łatwopalne. Jeśli firma zajmuje się spedycją towarów szczególnie wartościowych, kwota ubezpieczenia może być wyższa, ale jednocześnie wyższa będzie też składka.

Odszkodowanie wypłacane jest, jeśli towar zostanie uszkodzony, zniszczony czy utracony z przyczyn niezależnych od spedytora, a także wtedy, kiedy transport się opóźni, co spowoduje straty finansowe. Do przyczyn tych zdarzeń należą głównie przypadki losowe, jak wypadki, problemy atmosferyczne (w tym na przykład huragany, powodzie), pożary czy kradzieże powypadkowe. Ubezpieczenie rozszerzyć można także o przyczyny zależne i leżące po stronie ubezpieczającego, jak rażące niedbalstwo czy nieterminowe podstawienie transportu, a także błędy i uchybienia podczas czynności spedycyjnych. Można więc ubezpieczyć się przed błędami pracowników, którzy nie zawsze są odpowiedzialni. OC może obejmować spedycję w kraju lub za granicą.

Co więcej, dodatkowo wykupić można pomoc prawną czy analizę ekspertów, a także obronę sądową lub transport zastępczy. Ułatwi to późniejsze dochodzenie własnych praw i pomoże w rozmowach z kontrahentem. Dzięki dużej ilości różnych firm i różnych klauzul dodatkowych, warunki umowy różnią się i mogą być dostosowane do profilu firmy spedycyjnej. Przedsiębiorca może przebierać w ofertach na rynku, zabezpieczając się przed różnymi ewentualnościami.

Więcej o OC spedytora przeczytasz na transbrokers.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *