OC spedytora – warto je wykupić!

Każdy spedytor posiada odpowiedzialność cywilną, czyli rodzaj odpowiedzialności prawnej, zgodnie z Kodeksem Cywilnym (warto przejrzeć rozdział na temat umowy spedycji). Polega ona na ponoszeniu odpowiedzialności za swoje negatywne zachowania, ponoszeniu konsekwencji za czyny. Zawsze jest to odpowiedzialność majątkowa, na którą niekoniecznie mamy zabezpieczenie finansowe. Podczas transportu i spedycji mienia i różnego typu towarów dojść może do nieprzewidzianych okoliczności, które zniszczą towar lub opóźnią jego dostarczenie. Wtedy kontrahent ma prawo oczekiwać zwrotu strat finansowych, które sięgać mogą nawet milionów złotych czy euro. W związku z tym warto wykupić OC spedytora, które jest ubezpieczeniem pokrywającym szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji. Ubezpieczenie ułatwi rozwiązanie sprawy i pokrycie kosztów, na które nie zawsze stać firmę. Dzięki temu można bezpiecznie zajmować się pracą, bez obawy, że z dnia na dzień firma zbankrutuje. Czytaj dalej „OC spedytora – warto je wykupić!”

Ubezpieczenia OCP

Warunki zawarcia umowy OCP

Umowa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej przewoźników jest dobrowolna. Powoduje to, że ogólne warunki umowy, będące składowymi polisy ubezpieczeniowej, stanowią takie ograniczenia, że przewoźnik nie korzysta w pełni z odszkodowania.

Przewoźnik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie wydarzenia drogowe, które mogą doprowadzić do uszkodzenia towaru lub opóźnienia w jego dostarczeniu lub załadunku. Polisa OCP jest wsparciem, zdejmującym z przewoźnika część odpowiedzialności. Czytaj dalej „Ubezpieczenia OCP”

Ubezpieczenie transportu w ruchu krajowym

Firmy przewozowe i spedycyjne w swojej działalności kierują się przepisami obowiązującymi w Polsce, do których należy Ustawa Prawo przewozowe oraz przepisami międzynarodowymi, zawartymi w konwencji CMR. Celem przepisów jest ochrona interesów zarówno wykonawców zlecenia, jak i zlecających. Ubezpieczenie mienia chroni finanse stron. Transport ładunku, wiążący się z ryzykiem uszkodzenia lub utraty, stanowi codzienny problem przedsiębiorstw transportowych. Ograniczenie potencjalnych szkód zapewni korzystna oferta ubezpieczenia w transporcie krajowym. Czytaj dalej „Ubezpieczenie transportu w ruchu krajowym”

Ubezpieczenia kabotażowe

Czym jest kabotaż?

Kabotaż to transport towarowy lub osobowy, wykonywany na trasie mieszczącej się w całości na terenie pewnego kraju przez firmę mającą siedzibę w innym kraju bądź za pomocą pojazdu zarejestrowanego w innym kraju. Transport kabotażowy jest regulowany specjalnymi przepisami, mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa i uczciwości ekonomicznej w kraju, na terenie którego dokonywany jest kabotaż. Czytaj dalej „Ubezpieczenia kabotażowe”

Kogo dotyczy OCS?

Spedytor jest pracownikiem, który zajmuje się zawodowo usługami, związanymi z przesyłkami. Do zadań spedycyjnych należą:

– czynności, mające związek z przewozem ładunków, ich ubezpieczeniem, pakowaniem, magazynowaniem, itp.,

– pośredniczenie w dokonaniu bezpiecznego transportu

– ograniczanie kosztów spedycyjnych Czytaj dalej „Kogo dotyczy OCS?”